نوشته‌ها

نمونه قرارداد پشتیبانی و مدیریت شبکه

اين قرارداد بين ……………………………..  به نمايندگی ………………………………….  به نشانی …………………………………………. تلفن : ……………………………. که در اين قرارداد اختصاراً کارفرما ناميده مي شود از يک طرف ,                          از طرف ديگر که در اين قرارداد پيمانکار ناميده مي شود , وفق شرايط و مفاد ذيل منعقد گرديد .

ماده يکم – موضوع قرارداد

۱-۱ پشتيبانی فنی و نگهداری از سخت افزار ، نرم افزار ،شبکه ، کامپیوتر و سرورها برابر پیوست شماره ۱

۱-۲ مشاوره در امور انفورماتيکی :  كامپيوتر هاي سرور ، طراحي شبكه ، سخت افزار ، نرم افزار ، اتوماسیون اداری ، مالی ، صنعتی ، وب سایت ، سیستمهای امنیتی

تبصره : در صورتی که کارفرما در طول قرارداد در زمینه تهیه ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری ( کامپیوتر، شبکه ، سخت افزار ، نرم افزار ، اتوماسیون اداری و مالی ، اتوماسیون صنعتی ، وب سایت ، سیستمهای امنیتی ) بدون مشاوره و هماهنگی اقدام به این کار نماید پیمانکار در زمینه اینکه موارد فوق بصورت روتین شده ، کار، بهره بردای و بازدهی داشته باشند هیچگونه مسئولیتی ندارد و کلیه عواقب فوق بر عهده کارفرما می باشد .

۱-۳ انجام سرویس دوره ای (pm) سیستمهای کامپیوتر مورد استفاده بر اساس استاندارد هر شش ماه یکبار

تبصره : در این مورد چنانچه پس از انجام pm  دوره ای پیمانکار تشخیص دهد که در هر زمینه نرم افزاری و سخت افزاری زیر ساخت نیاز به refresh  ( تامین ، جایگزینی یا  تعویض قطعات ) نرم افزاری و سخت افزاری دارد کارفرما موظف به تامین سخت افزار ی و نرم افزاری گزارش شده از پیمانکار با هماهنگی و مشاوره پیمانکار می باشد چنانچه پس از سرویس دوره ای کارفرما در این بند اقدام  لازمه را مبذول ننماید مسئولیت عواقب بعدی که به این بند مربوط می باشد متوجه کارفرما می باشد و پیمانکار هیچ گونه مسئولیت و تعهدی ندارد .

۱-۴ کنترل و پشتیبانی امنیت اطلاعات (data security )  مورد استفاده در سرور ها و سیستمهای client

تبصره : پشتیبانی از نرم افزارهای عمومی سرور (آنتی ویروسها و نرم افزارهای امنیتی ) سرویسهای ویندوز مانند DC – NAS – NAT – ISA  بر عهده پیمانکار می باشد ولی سایر نرم افزارهای خاص مانند بانکهای اطلاعاتی علمی ، کتابخانه ، و اینگونه نرم افزارها بر عهده پیمانکار نمی باشد

در این مورد پیمانکار پس از آنالیز و کار کارشناسی که بر روی سیستم امنیت اطلاعات کارفرما انجام میدهد راه حل مربوطه را به کارفرما ارجا می دهد کارفرما موظف است با هماهنگی و مشاوره پیمانکار نسبت به تهیه اقلام مورد نظر سخت افزاری – نرم افزاری اقدام لازمه را مبذول نماید  چنانچه کارفرما در این صورت قصور کند پیمانکار هیچ گونه تعهدی در این مورد ندارد .

منظور از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری جهت امنیت اطلاعات ( آنتی ویروس لایسنس دار و معتبر – آیزا سرور – IDS  – IPS  – SAN – NAS و هاردهای تحت شبکه یا اکسترنال – نرم افزارها یا سخت افزارهای مانیتورینگ – پوشش سخت افزاری PC  ها و سرورها شامل رک اتاق سرور – UPS  – و غیره می باشد .

۱-۵ اجرای تمامی بندهای ۱-۱ الی ۱- ۴ جهت ………………………………………..   واقع در ……………………………………..تلفن : ………………………………….. لازم الاجرا ميباشد .

ماده دوم – مدت قرارداد

۲-۱ قرارداد حاضر از تاريخ                       الي                           به مدت دوازده ماه دارای اعتبار و لازم الاجرا ميباشد .

۲-۲ در صورت انقضاء مهلت ياد شده ؛ قرارداد فوق قابل تمديد بوده و چنانچه تا يک ماه قبل از پايان مدت قرارداد , هيچ يک از طرفين نسبت به فسخ آن اقدام نکنند , به مدت يک سال ديگر ؛ قرارداد تمديد شده تلقی ميگردد .

تبصره: در صورت تمديد قرارداد برای نوبت بعدی , قرارداد جديد به همراه الحاقات , تعرفه ها ، ماده و بندهای جدید  توسط پيمانکار تنظيم و تسليم کارفرما ميگردد .

ماده سوم – تعهدات پيمانکار

۳-۱ پيمانکار متعهد ميگردد  یک روز در هفته در روز ……….. یک نفر کارشناس از ساعت ………. تا ……………..در محل مورد نظر کارفرما مستقر نماید .

تبصره: در صورت اعلام کــارفرما مبنی بر وجود مشکل فوری برابر موضوع این قرارداد ، در روزهای غیر از روز مورد توافق ( ماده ۳-۱ )  پيمانکار موظف است ظرف همان روز کاری  به محل کارفرما مراجعه و عيب يابی نمايد ، بدیهی است هزینه ایاب ذهاب تنها در اینگونه موارد ( موارد فوری ) بر عهده کارفرما می باشد .

۳-۲ پيمانکار متعهد ميگردد کليه کامپیوترها را سرويس و کنترل کمی و کيفی نموده و سپس اقدام به پلمپ آن نمايد .

تبصره : کارفرما یا کاربر کافرما به هیچ عنوان نمی بایستی بدون هماهنگی با پیمانکار اقدام به فک پلمپ کند در این صورت عواقب بر عهده کارفرما می باشد و پیمانکار هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال فک پلمپ مربوط ندارد .

۳-۳ تعميرات مورد نياز حتی الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد و در صورت نیاز به انتقال دستگاه به محل کارگاه پیمانکار ارجا داده می شود .

۳-۴ هزینه تامین قطعات یدکی مورد نیاز دستگاهها بر عهده کارفرما بوده و در صورتی که توسط پیمانکار تامین شود لیست آن در پایان ماه طی صورت وضعیت ماهانه به کارفرما جهت تسویه حساب تحویل داده خواهد شد .

۳-۵ نرم افزار های قفل دار ( شامل قفلهای سخت افزاری و قفلهای نرم افزاری ) و يا نرم افزارهای تحت الحمايه شرکتهای نرم افزاری (داخلي و خارجی) مشمول اين قرارداد نميگردد .

۳-۶ حمل دستگاه معيوب به تعميرگاه و بالعکس ( آدرس قيد شده از کارفرما “دفتر مرکزي” ) توسط پيمانکار یا نماینده کارفرما انجام ميپذيرد .

تبصره: هزينه حمل دستگاه از محل استفاده به کارگاه تعمیرات و بالعکس بعهده کارفرما ميباشد .

۳-۷ پيمانكار جناب آقاي ……………………………….. را بعنوان نماينده تام الاختيار اين شرکت  جهت نظارت ، رفع ايراد و هماهنگي هاي لازم به كارفرما معرفي مينمايد.

۳-۸ پیمانکار حق واگذاری قرارداد را به اشخاص دیگر کلا ً یا جزئاً ( اعم از حقیق یا حقوقی ) ندارد .

۳-۹ هرگونه تغییر در وضعیت شرکت پیمانکار ظرف مدت ۵ روز کتبا ً به کارفرما اعلام میگردد .

۳-۱۰ ضمانت حسن رفتار ، اخلاق و کیفیت انجام کار نماینده ی شرکت به عهده ی شرکت و پیمانکار در مقابل دستگاه پاسخ گو خواهد بود .

۳-۱۱ پیمانکار موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه ، حفظ اسرار و نکات ایمنی است .

۳-۱۲ نگهداری سخت افزاری کلیه رایانه ها ، سرورها ، سویچها ، اسکنرها ، چاپگرها و رفع عیب یا تعویض قطعات هریک از آن ها بر عهده شرکت پیمانکار می باشد . بدیهی است هزینه ی قطعات پس از تحویل قطعه معیوب و تائید کارشناس ناظر در پایان ماه قابل پرداخت خواهد بود .

۳-۱۳ در صورت عدم وجود قطعه یدکی مورد نیاز در بازار مشاوره لازم توسط پیمانکار جهت امکان سنجی و رفع ایراد ارائه می گردد . اما پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال تهیه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر توسط پیمانکار دراختیار  کارفرما قرارداده شده باشد.

ماده چهارم تعهدات کارفرما

۴-۱ کارفرما متعهد ميگردد به منظور تسريع در امور قرارداد نماينده يا نمايندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهايتاً طي مدت ۳ روز پس از امضاء قرارداد معرفی نمايد .

تبصره: فقط درخواستهای نماينده کارفرما يا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد ميباشد لازم الاجراء بوده ودرخواستهای ديگر عوامل که به تائيد مديريت ( کارفرما ) نرسيده باشد , فاقد ارزش ميباشد و پيمانکار هيچگونه تعهدی در قبال درخواستهای افراد متفرقه ندارد . درخواستها می بایستی حتما کتبی و با توجه به فرمی که پیمانکار در اختیار آن مرکز قرارد می دهد به پیمانکار ارجا داده شود .

۴-۲ کارفرما متعهد ميگردد جهت جلوگيری از آلوده شدن کامپيوترها به ويروس , به هيج عنوان از ديسکت و يا CD های متفرقه پيش از کنترل با برنامه ويروس ياب و امنیتی  استفاده ننمايد . در این صورت کلیه عواقب به عهده کارفرما می باشد .

تبصره: نرم افزار ويروس ياب  با لایسنس معتبر ، با توجه به نيازهای کارفرما و با توافق طرفين تهيه , نصب و راه اندازی ميگردد .

۴-۳ کارفرما تعهد مينمايد پرداخت مبلغ ماهيانه مورد توافق در ماده پنج  را به صورت منظم و بدون ديرکرد به پيمانکار پرداخت نمايد.

۴-۴ پرداخت صورتحسابهای ارسالی و مبلغ تعيين شده در قرارداد حداکثر تا مدت ۳ روز بعد از تاريخ صورتحساب به پيمانکار .

۴-۵ مشاوره با پيمانکار در مورد هر گونه تغيير و تحول و يا خريد , نصب و راه اندازی هر گونه تجهيزات مرتبط کامپيوتری اعم از سخت افزاری یا نرم افزاری ، شبکه ، وب سایت ، سیستمهای امنیتی ، سیستم های اتوماسیون ( صنعتی ، مالی ، اداری )

۴-۶ کارفرما متعهد می گردد استانداردهای فنی مورد نظر پیمانکار را که در جهت افزایش راندمان کار کارفرما می باشد را به اجرا در آورد . ( مانند پیشنهاداتی در خصوص سیستم های تهیه نسخه پشتیبان از بانکهای اطلاعاتی ( BACKUP  ) یا تغییرات شبکه ای یا نرم افزاری  ) در غیر اینصورت چنانچه مشکلی در روند انجام کار توسط پیمانکار صورت گیرد که به این بند مربوط می باشد هیچ گونه مسئولیتی شامل پیمانکار نمی باشد

۴-۷ کارفرما متعهد می گردد در زمان حضور کارشناس یا کارشناسان این شرکت در محل مورد نظر کارفرما خدمات رفاهی آنان را تامین نماید . ( مانند تهیه غذا و سایر خدمات رفاهی )

۴-۸ کارفرما متعهد می شود یک نفر را به عنوان کارشناس برای ارزیابی و گواهی عملکرد پیمانکار کتبا معرفی نماید

۴-۹ هزینه تهیه ، نصب و راه اندازی  نرم افزارهای لایسنس دار مانند آنتی ویروس یا مانیتورینگ یا نرم افزارهای  خاص مانند اتوماسیون – فکس سرور – FTP SERVER  و غیره به عهده پیمانکار نمی باشد در غیر اینصورت چنانچه پیمانکار در این زمینه اقدام نماید با هماهنگی کارفرما هزینه خارج از این قرارداد می باشد و یه صورت خالص با ارائه فاکتور قابل پرداخت از طرف کارفرما می باشد .

ماده پنجم مبلغ قرارداد

۵-۱ حق الزحمه پيمانکار در قبال خدمات مندرج در اين قرارداد بصورت ناخالص مبلغ : …………………… ريال بوده که به این عدد ۳% عوارض اضافه میگردد . مبلغ خالص ماهیانه با کسورات قانونی ( ۵ % مالیات و ۵ % بیمه ) مبلغ ……………………. ( ……………………………  ريال ) می باشد که در انتهای هر ماه توسط کارفرما پرداخت می گردد .

۵-۲ هزینه خدمات خارج از قرارداد و قطعات مصرفی به همراه هزینه ثابت ماهیانه در پایان هر ماه با در نظر گرفتن مبلغ مالیات طی یک صورتحساب جداگانه به کارفرما تحویل داده می شود .

ماده ششم تجهيزات , دستگاهها و سيستمهای موضوع قرارداد

۶-۱ ليست اوليه تجهيزات سخت افزاری کامپیوتر و شبکه  مشمول قرارداد , در پيوست شماره يک مشخص گرديده است .

ماده هفتم قوه قهره ( فورس ماژور )

۷-۱ هرگاه اجرای تعهدات مندرج در اين قرارداد به سبب بروز يکی از مصاديق قوه قهره , نه تنها برای هر يک از طرفين بلکه برای هر شخص حقيقی يا حقوقی ديگر نيز غير ممکن شود طرفين ميتوانند با اعلام کتبی ؛ طي مدت پانزده روز به مدت قرارداد افزوده يا آن را فسخ نمايند ( در صورت فسخ قرارداد بعلت فورس ماژور , طرفين قرارداد هيچگونه ادعايي منجمله خسارت نخواهند داشت ) .

ماده هشتم – فسخ قرارداد

۸-۱ عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از موارد ذکر شده توسط پیمانکار تخلف محسوب می شود و کارفرما می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ نماید .

ماده نهم  – ساير شرايط

۸-۱ پيمانکار محرم کارفرما ميباشد و فايلهايي که در اختيار پيمانکار قرار ميگيرد ( به هر صورت ) ميبايست نسبت به حفظ و نگهداری آن نهايت سعی انجام گيرد و هر گونه سوء استفاده از آنها ( اگر ثابت شود از سوی پيمانکار بوده ) خيانت در امانت محسوب شده و عواقب قانونی آن متوجه پيمانکار خواهد بود .

۸-۲ خسارات عمدی و يا ناشی از قصور کارفرما در بهره برداری از سيستم به عهده کارفرما خواهد بود .

۸-۳ خسارات ناشی از تعميرات انجام شده توسط افراد متفرقه , بعهده کارفرما ميباشد .

۸-۴ پيمانکار هيچگونه مسئوليتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی , زلزله , سيل و حوادث غير مترقبه ندارد .

۸-۵ خسارات ناشی از حمل و نقل سيستم های موضوع قرارداد توسط کارفرما يا افراد متفرقه , بعهده کارفرما ميباشد .

ماده دهم نشانی طرفين

۹-۱ نشانی طرفين قرارداد همان است که در قرارداد اعلام گرديده ؛ و هر يک از طرفين در صورت تغيير آدرس , مکلفند ظرف سه روز نشانی جديد را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمايند و تا زمانی که نشانی جديد ابلاغ نگرديده , ارسال اوراق به نشانی قبلي به عمل خواهد آمد.

ماده یازدهم حل اختلاف

۱۰-۱ کليه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای اين قرارداد و يا تعبير و تفسير مندرجات و مفاد آن بين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاکره حل و فصل نمود , موضوع اختلاف از طريق مراجع ذيصلاح قانونی قابل پيگيری و اجرا ميباشد .

ماده دوازدهم تبادل پيمان

۱۱-۱ اين قرارداد در ۱۲ ماده و ۷ صفحه  در چهار  نسخه و واحدالمتن و الاعتبار تنظيم ومبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفين لازم الاجراء والاتباع است .

پیمانکار                                                                                               کارفرما

آشنایی با VMware Cloud Foundation

سازمان های در حال رشد در هر صنعتی بیش از پیش به نرم افزارهایی اطمینان می کنند که در اقتصاد مبتنی بر IT موفق و قابل رقابت باشند. آنها از اطلاعات و اپ ها استفاده ادامه مطلب …