شبکه و زیرساخت

نصب ترانکینگ فلزی تا اندازه ۱۲ سانتیمتر

نصب ترانکینگ غیرفلزی تا اندازه ۱۲سانتیمتر

نصب ترانکینگ فلزی بالاتر از ۱۲سانتیمتر

نصب ترانکینگ غیر فلزی بالاتر از ۱۲سانتیمتر

نصب اتصالات ترانکینگ ،اتصالات گوشه لگراند

کانال گذاری پلاستیکی ،داکت بدون گوشه و زاویه تا اندازه ۳ سانتیمتر

کانال گذاری پلاستیکی،داکت بدون گوشه و زاویه از اندازه ۵/۳ سانتیمتر با بالا

نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی تا اندازه ۲۸ میلیمتر

نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز ۲۸ تا ۴۷ میلیمتر

devops

خدمات بستر زیرساخت شبکه و بسترسازی

devops

خدمات بستر زیرساخت شبکه و بسترسازی

نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز ۴۷ تا ۶۰ میلیمتر

نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از اندازه ۶۰ میلیمتر به بالا

نصب لوله PVC تا اندازه ۲۸ میلیمتر

نصب لوله PVC از اندازه ۲۸ تا ۴۷ میلیمتر

نصب لوله PVC از اندازه ۴۷ تا ۶۰ میلیمتر

نصب لوله PVC از اندازه ۶۰ میلیمتر

نصب لوله پلی اتیلن تا ۲۸میلیمتر

نصب لوله پلی اتیلن از اندازه ۲۸ تا ۴۷ میلیمتر

نصب لوله پلی اتیلن از اندازه ۴۷ تا ۶۰ میلیمتر

نصب لوله پلی اتیلن از اندازه ۶۰ میلیمتر

نصب سینی تا عرض ۱۰ سانتیمتر

نصب سینی از عرض ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر

نصب سینی از عرض ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر

نصب سینی از عرض ۳۰ تا  ۴۰ سانتیمتر

نصب سینی از عرض ۴۰ سانتیمتر به بالا

نصب ساپورت  پیچ برای سینی

نصب ساپورت جوشکاری

نصب جعبه تقسیم پلاستیکی ۱۰*۱۰

نصب جعبه فلزی ۱۵*۱۵

user005

خدمات بستر زیرساخت شبکه و بسترسازی

Staff_augmentation_consulting

بستر زیر ساخت شبکه و سایر عملیات اجرایی

 

سوراخکاری ارتباطی معمولی تا قطر یک سانتیمتر در دیوار تا ۲۰ سانتیمتر با لوله گذاری

سوراخکاری ارتباطی معمولی تا قطر یک سانتیمتر در دیوار تا ۶۰سانتیمتر با لوله گذاری

سوراخکاری ارتباطی داخل بتون تا قطر نیم سانتیمتر تا عمق ۲۰ سانتیمتر با لوله گذاری

استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم

برش روی گچ برای لوله گذاری تا گچ کاری و ترمیم

نصب دریچه بازدید ۲۰*۲۰

کابل کشی دیتا UTP Cat5e  مسی

کابل کشی دیتا مسی

کابل کشی دیتامسی STPCat6/6A/7/7A

کابل کشی فیبر نوریIndoor

کابل کشی فیبر نوریOutdoor

cable

خدمات کابل کشی دیتا

cable

خدمات نصب اتصالات

نصب  RJ-45

یاSTP Cat.6 یاCat.6A  نری  پلاگRJ-45 نصب Cat7

نصب پریز دیتا روکار  بدون نصب  Keystone

نصب پایه پریز یا قاب پشتیBack Box + Faceplate

نصب Patch Panel و پانچ به صورت Loaded

نصب فیزیکی Patch Panelدر رک، به صورت Unloaded

نصب کانکتور

نصب Fan out kit

روکش برداری کابلهای فیبر نوری

ایجاد اتصال فیبرنوری به روش Fusion

ایجاد اتصال فیبرنوری به روش Mechanical Splice

نصب پچ پنل فیبرنوری درداخل رک

نصب سینی فیبرنوری

آرایش تارهای فیبر نوری داخل کاست

نصب جعبه اتصال فیبرنوری

نصب جعبه ترمینال  Terminal Box

نصب رک دیواری U4 تا U6

نصب رک دیواری U7تا U12

نصب سینی کوچک

نصب بلنک پنل

نصب نگهدارنده کابل

نصب لایت پنل

نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو

نصب/ افزایش فن

جابجائی و تنظیم ریل

تعویض درب شیشه ای

تعویض درب با لولای متحرک

تعویض درب با لولای ثابت

rkwall

خدمات رک دیواری

kisspng-19-inch-rack-computer

خدمات رک دیواری

جابجائی پنل ثابت و متحرک

تعویض غبارگیر موئی

تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره

تعویض استاپر مغناطیسی

تعویض لولای فنری

وصل سیم ارت به بدنه

آزمون ارت پاور رک

تعمیر PDU

تعویض فیوز PDU

آموزش و راه اندازی رک هوشمند

نصب سینی ثابت

نصب سینی متحرک

نصب پچ پنل unloaded

نصب نگهدارنده کابل

نصب لایت پنل

نصب پنل مانیتور

نصب پنل موئی

نصب سینی فن

نصب PDU

نصب Device در رک

نصب سویچ بدون وجود رک

نصب فیزیکی تجهیزات Rack Mountمتعارف و تجهیزات مشابه دارای ریل و UPS-Rackmount

rkwall

خدمات رک دیواری

iconfinder_rack-mount-server_4417095

خدمات رک ایستاده

بررسی فن معیوب

بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب

نصب/افزایش فن

تعویض درب شیشه ای

تعویض غبارگیر موئی

تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره

تعویض فیلتر رک

نصب هر چرخ/پایه رک

کابلکشی برق ۲.۵*۳

کابلکشی برق ۶*۴

کابلکشی برق ۱۰*۴

کابلکشی برق ۱۶*۴

نصب پریز برق روکار یا توکار

نصب پایه پریز برق روکار

نصب فیوز

نصب جعبه فیوز

نصب تابلو برق

نصب جعبه تقسیم برق

نصب تابلو برق با ابعادبزرگ

نصب UPS

ایجاد چاه ارت

نظارت بر چاه ارت

electronics-clipart-electronic-repair-2

خدمات برق کشی برای تجهیزات شبکه

one-stop-solution

خدمات نصب، راه اندازی و پشتیبانی و خدمات شبکه های بیسیم

نصب آنتن و رادیو بالای دکل یک لینک کامل

لاین آف سایت از پشت بام

لاین آف سایت از روی دکل

امکان سنجی  با نمودار GPS

آچارکشی کامل دکل های مهاری سه پایه و چهار پایه، برای تنظیم مهاری های دکل و کنترل عمودی بودن آن با تعهد نگهداری و پشتیبانی سه ماهه بعد از آچارکشی

پیاده سازی تجهیزات از روی دکل

توپولوژی شبکه و راهکار اجرا برای شبکه های Outdoor Wireless

برآورد میزان و نوع دکل مورد نیاز بر اساس سایت

نظارت فنی بر اجرای دکل و تایید کیفیت و مشخصات دکل

تنظیمات عمومی رادیوها

تنظیمات Securityشامل فیلترنیگ و کدینگ

تنظیمات Routing

تنظیمات VLAN

تنظیمات Rate limiting

تنظیمات و راه اندازی WDSبرای شبکه های Indoor

تنظیمات و راه اندازی WDSبرای شبکه های Outdoor

تنظیمات و راه اندازی پورت های E1

آزمون پهنای باند با نرم افزارهای مربوط و ارایه گزارش وضعیت لینک

اتصال رادیوها به شبکه داخلی و تنظیمات مربوط

نصب و راه اندازی کارتهای وایرلس

تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت Localبا ظرفیت مدیریت تا ۲۰اکسس پوینت و اعمال خطم شی ها و تنظیمات شبکه مشتری بر روی کنترلر

تنظیمات عمومی و اختصاصی تجهیزات مدیریت Global Service Appliance

one-stop-solution

خدمات نصب، راه اندازی و پشتیبانی و خدمات شبکه های بیسیم

software-testing-company-12301

خدمات حفاظت فیزیکی

نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی

نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی

راه اندازی و تنظیمات نرم افزاری دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی

نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی

راه اندازی و تنظیم دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی

نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زومدار PTZ

نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زومدار Speed Dome

تنظیمات تخصصی نرم افزاری دوربین

نصب کاور و پایه استاندارد دوربین

نصب هرگونه دستک جهت نصب دوربین

جمع آوری تجهیزات

نصب فیزیکی دستگاه ضبط و مدیریت دوربین به همراه هارد داخلی

انجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر شامل نرم افزار های شمارش، تشخیص چهره،حفاظ مجازی، پلاک خوان، تشخیص حرکت و جابجایی، تشخیص فقدان

نصب و راه اندازی دستگاه ذخیره سازی خارجی

انجام تنظیمات انتقال تصویر

طراحی سامانه دوربین مداربسته  شامل تهیه نقشه جاگذاری دوربین ها، مسیرهای

ارتباطی، لیست تجهیزات و خدمات و راهکارهای مدیریت نظارت تصویری

آموزش کاربری و مدیریت سامانه

نصب و راه اندازی پروژکتور دید در شب

نصب و راه اندازی ملزومات دوربین شامل میکروفون ،اسپیکر، حافظه داخلی، ورودی و

خروجی های متعدد آلارم

software-testing-company-12301

خدمات حفاظت فیزیکی

crypto

کابل کشی ساختار یافته بستر زیر ساخت

نصب انواع ترانکینگ صنعتی و خاص برای شرایط ویژه

نصب انواع ترانکینگ صنعتی و خاص برای محیط های صنعتی و مراکز داده

نصب انواع سینی، لدر، سبد کابل افقی

نصب انواع سینی، لدر، سبد کابل عمودی

کابلکشی دیتا سیم مسی با استانداردهای صنعتی درگروه بندی های مختلفCat5e, Cat6, Cat 6A, Cat7

کابل کشی فیبر نوری با استانداردهای صنعتی Indoor

کابل کشی فیبر نوری با استانداردهای صنعتی Outdoor

نصب پلاگ RJ45 Secure & Industrial

نصب کانکشن ماژول Secure & Industrial

نصب کانکتور فیبرنوری بر طبق استانداردهای شبکه

نصب جعبه های خاص صنعتی با استانداردهای IP54 ،IP44،IP67

نصب رک با طراحی اتاقک بسته

نصب رک با طراحی اتاق باز

نصب اتاقک و ارتباطات تجهیزات

کابلکشی برق فشار ضعیف

کابلکشی برای سامانه های چراغ اضطراری و چراغ های اعلان خاص

نصب تابلوهای برق برای شرایط ویژه و خاص

نصب پریز های برق با شرایط خاص

نصب UPSو ملحقات آن

نصب کارت SNMP و انجام تنظیمات آن و متصل کردن UPSبه شبکه و نصب نرم افزار های مدیریتی و پیکربندی آنها برای UPS

نصب دیزل ژنراتور

نصب فیلترهای الکتریکی برای فیلتر کردن جهش های ناگهانی در ولتاژ

نصب چاه ارت و آزمون آن

نصب باتری

نصب سامانه مرکزی چراغ های اضطراری به همراه باتری

crypto

کابل کشی ساختار یافته بستر زیر ساخت

Digital-Marketing

خدمات سامانه های اعلان حریق و روشنایی

نصب سامانه مرکزی اعلان حریق

نصب سنسورهای آشکارگر دود

نصب سنسورهای کنترل ولتاژ و دمای کابلهای وردی و خروجی تابلوهای برق

نصب چراغ های هشدار دهنده اعلان حریق

نصب سایر ادوات هشداردهنده حریق

نصب سامانه مرکزی اطفای حریق برای مراکز داده و اتاقهای کنترل مرکزی

نصب آتش خاموشکن های دی اکسیدکربن هوشمند قابل کنترل

نصب کپسولهای دی اکسیدکربن

نصب کلاهک های آبپاش قطرهای

نصب سامانه مرکزی اطفای حریق برای مراکز داده و اتاقهای کنترل مرکزی

نصب سامانه مرکزی برق اضطراری

نصب چراغ های اضطراری با باتری داخلی

کابل کشی سامانه چراغ اضطراری

آماده سازی زیر ساخت سخت افزاری جهت نصب هاست Hypervisor

نصب ) Hypervisorاعم از Vmware Esxiیا Hyper-Vیا Oracleو غیره(

نصب ) VMشامل تنظیمات و تخصیص منابع(

نصب Virtual Centerتحت ویندوز و تنظیمات اولیه

نصب Virtual Centerتحت Linux/Unix

نصب SAN Storage مجازی و تنظیمات iSCSI

نصب Virtual Appliance Storage

کلاسترینگ Hypervisorجهت HA

نصب و پیکربندی San Storage فیزیکی

نصب و پیکربندی SAN Switch: Fiber Channel

نصب کارت HBA اعم ازFiber Channel و غیره بر روی سرور

نصب و پیکربندی Virtual Switch

نصب و پیکربندی سوییچ مجازی Nexus 1000

تبدیل سامانه های فیزیکی به ماشین مجازی و پیکربندی

vmware

خدمات مجازی سازی

software-testing-company-12301

خدمات سامانه های کنترل بصری

نصب دوربین های مدار بسته با سوکت کواکسیال

نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه

نصب دوربین های مدار بسته شبکه بیسیم

نصب NVR

نصب DVR

نصب ماژول دید در شب

نصب سنسورهای مراقبت بصری  تشخیص حرکات و جنب و جوش

نصب Housing های ضد انفجار و حریق برای دوربین ها

نصب عایق های ضد آب

نصب و پیاده سازی کف کاذب معمولی

نصب و پیاده سازی کف کاذب ضد حریق

نصب عایق های ضد آب بر روی کف کاذب

نصب و پیاده سازی سقف کاذب

پیاده سازی روش های پدافند غیرعامل بر روی سقف

نصب ماژول رطوبت سنج عمومی

نصب ماژول سنسورهای حساس به آب در کف

نصب سنسورهای حساس به آب در رک

نصب ماژول تشخیص ترکیدگی لوله های سامانه برودتی و گرمایشی

نصب و پیکربندی نرم افزاری سامانه کنترل رطوبت

خدمات سقف کاذب

خدمات سامانه های کف و سقف کاذب

خدمات سقف کاذب

خدمات سامانه های کف و سقف کاذب

نصب سامانه هشداردهنده میزان رطوبت به همراه نرم افزار

نصب سامانه های برودتی چیلر جذبی

نصب سامانه های برودتی چیلر تراکمی

کانال کشی

نصب ماژول های کنترلی سامانه های خنک کننده انواع چیلر

لولهکشی مسی

نصب سامانه های برودتی بر اساس کولرهای گازی

نصب ماژول های کنترلی سامانه های خنک کننده انواع کولر گازی

پیکربندی و نصب نرم افزار مدیریتی سامانه خنک کننده و اتصال آن به سامانه کنترلر اصلی

تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار کابل کشی بخش Passive

تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار تجهیزات بخش Active

تهیه نقشه و مستندات برق

تهیه نقشه و مستندات مخابرات

تهیه نقشه نمای رک ایستاده یا دیواری

برچسب زنی و کدبندی کابل ها، پریزها، پچ پنل ها و تجهیزات شبکه

kisspng466936

خدمات مستند سازی شبکه

computing-png-transparent-png

خدمات  نصب و راه اندازی پردازش داده ها

بررسی اولیه محل استقرار

نصب سخت افزاری

رک

آزمون اولیه

پیکربندی حافظهRaid

نصب سیستم عامل

نصب کابل مخابراتی تا ۱۰ زوج

نصب کابل مخابراتی ۲۰ زوج

نصب کابل مخابراتی  ۵۰ زوج

نصب کابل مخابراتی  ۱۰۰ زوج

نصب ترمینال مخابراتی

نصب زوج مخابراتی در داخل ترمینال

نصب پریز تلفن

kisspng-dedicated-hosting-service-computer-servers-microso-5b16d0bc3eba67.737850831528221884257

خدمات مخابراتی

computing-isometric-png-transparent-png

خدمات عیب یابی شبکه

آزمون مسیر اتصال مسی

ارائه گزارش آزمون هر برگ سیاه و سفید

ارائه گزارش آزمون هر برگ رنگی

آزمون مسیر اتصال فیبرنوری با دستگاه آزمونگرو ارائه گزارش

تشخیص محل شکستگی فیبر با دستگاه   OTDR

راه اندازی نرم افزار های Monitoringسامانه ذخیره سازی

راه اندازی نرم افزار های Monitoringشبکه

نصب، پیکربندی، پیاده سازی و راه اندازی Fiber Channel SAN Switch

بررسی وضعیت سامانه های مورد نظر برای اتصال به شبکه ذخیره سازی به منظور شناخت اهمیت، اولویت

طراحی سامانه ذخیره سازی

طراحی شبکه

ارائه خدمات کارشناسی برای پیاده سازی سامانه ذخیره سازی

web-application-development

خدمات سامانه های ذخیره سازی

heroImg

خدمات کابل کشی مجدد

جمع آوری کابل های شبکه اجرا شده از قبل

جمع آوری داکت با باز کردن پیچ و رول پلاک

باز و بسته کردن داکت های موجود برای گسترش شبکه

پیدا کردن سرکابل و شماره گذاری کابل های کشیده شده از قبل

کنترل اولیه برای امکان سنجی بازیابی اطلاعات مدیای ذخیره سازی بدون فناوری ریدکنترلر HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Memory Card ،Flash Memory

بازیابی اطلاعات مدیای ذخیره سازی با فناوری RAID ،Flash Memory HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Memory Card

تعمیرات سخت افزاری احتمالی کنترلر، مدیا یا موارد مربوط در حین بازیابی

بازیابی اطلاعات بصورت File Level

data-clipart-data-recovery-7

خدمات بازیابی اطلاعات

banner_img

خدمات مستندات شبکه

برچسب زنی و کدبندی کابل ها، پریزها و پچ پنل های شبکه

تهیه نقشه شماتیک ساختمانی و هر یک از زیر سامانه ها

تهیه مستندات ارتباطی شامل دیاگرام تجهیزات فعال

پیاده سازی روشهای پدافند غیرعامل

خدمات طراحی مراکز داده برای هر یک از زیر سامانه ها و همچنین خدمات مشاوره مکان یابی و شرایط محیطی و غیره

خدمات نظارت بر پیاده سازی هر یک از زیر سامانه ها

25799593

خدمات مشاوره، طراحی و نظارت

آخرین دیدگاه‌ها